Zdroj: http://www.oscck.cz/cck-hb/centrum-humanitarni-pomoci-v-jihlave  •  Vydáno: 4.8.2023 10:57  •  Autor: Admin

Centrum humanitární pomoci v Jihlavě

Centrum humanitární pomoci v Jihlavě

Centrum humanitární pomoci v Jihlavě

 

Nositel projektu: Statutární město Jihlava             

Partner projektu: Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod

Předpokládané celkové výdaje projektu: 639 032

Výše podpory MV ČR/UNHCR: 599 032 Kč

Finanční spoluúčast statutárního města Jihlavy: 40 000 Kč

Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR s podporou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, v rámci programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Termín realizace projektu: 1. 6. 2023 - 31. 12. 2023

Číslo rozhodnutí: 7/2023/OBCEKOL

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je motivovat zranitelné skupiny osob k aktivnímu řešení své současné situace, k využívání oficiálních služeb určených pro cizince a předávání relevantních informací a kontaktů. Projekt přispěje k integraci všech věkových skupin cizinců, bude prevencí jejich sociálního vyloučení a přispěje k potlačení xenofobních nálad ve společnosti.

Popis projektu:

Předmětem projektu je zajištění mzdových prostředků pro 5 osob pracovníků centra humanitární pomoci na adrese Okružní 4453/13 v Jihlavě, kteří budou po dobu realizace projektu vykonávat aktivity základního poradenství, předávání kontaktů držitelům dočasné ochrany, pořádání aktivit zaměřených na orientaci a život ve městě, podporu samostatných aktivit cizinců v centru, mapování aktivit ostatních organizací a dále sběr a distribuci humanitární pomoci. V rámci projektu budou využity tlumočnické a lektorské služby.

Partnerem projektu je Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, který zajistí realizaci všech předmětných aktivit projektu. Statutární město Jihlava bude po dobu realizace projektu hradit provozní náklady spojené s užíváním objektu centra humanitární pomoci.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra ČR a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).